Argus-a Vol. XI Edición N° 45 / Septiembre 2022 / ISSN 1853-9904 / Index: MLA y Latindex / California - USA
Scripta - España
Vol. II Edición No. 9

Scripta

Revista Internacional de Literatura
i Cultura Medieval i Moderna

Núm. 1 (juny, 2013). Monogràfic:
L’escriptura en femení a les terres de llengua catalana
(segles XVI-XVIII)

Director Vicent Escartí

aaaSCRIPTA és una revista eminentment filològica. Així i tot, donarà cabuda a temes i interessos de caire historicoculturals, sempre que ho considere enriquidor per a les relacions interdisciplinars entre matèries pròximes del camp de les Humanitats.
És per això que convidem els investigadors d’aquestes disciplines a aportar els resultats dels seus treballs a la nostra revista, que sempre es mostrarà atenta a les noves recerques i les aportacions més novedoses, sempre que tinguen el rigor necessari.

SCRIPTA tindrà una periodicitat semestral i apareixerà en juny i en desembre. Els investigadors i les investigadores que s'interessen a publicar treballs en la nostra revista, hauran de fer-nos-els arribar a través de la present plataforma, o bé al correu scripta@uv.es, dos mesos abans de l'edició dels volums previstos. D'altra banda, es recomana que els autors visiten la secció d'Avisos -on hi haurà informació sobre els dossiers monogràfics que es publicaran - i, òbviament, la secció de Normes als autors.

SCRIPTA accepta originals en català, aragonés, espanyol, italià, francés, occità i anglés. Excepcionalment, si el Consell de Redacció ho considera oportú, acceptarà treballs en altres llengües.

Scripta>> http://ojs.uv.es/index.php/scripta/issue/current 

 

  • Compartir: